[Tương Dương] Tổng Hợp Tính Năng

2023-10-15


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


Tất cả khung giờ hoạt động & những tính năng, thông tin liên quan của máy chủ Kim Sơn đều được tổng hợp đầy đủ tại đây để giúp quý vị dễ dàng theo dõi.

🔰 Nội dung được cập nhật liên tục

THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
12h00
PLĐ
Đặc Biệt
PLĐ
Đặc Biệt
PLĐ
Đặc Biệt
PLĐ
Đặc Biệt
PLĐ
Đặc Biệt
PLĐ
Đặc Biệt
PLĐ
Đặc Biệt
12h30
Boss Tiểu
Boss Tiểu
Boss Tiểu
Boss Tiểu
Boss Tiểu
Boss Tiểu
Boss Tiểu
13h00
Tống Kim
Tống Kim
Tống Kim
Tống Kim
Tống Kim
Tống Kim
Tống Kim
14h00
PLĐ
Đặc Biệt
PLĐ
Đặc Biệt
PLĐ
Đặc Biệt
PLĐ
Đặc Biệt
PLĐ
Đặc Biệt
PLĐ
Đặc Biệt
PLĐ
Đặc Biệt
18h00
Liên Đấu Liên Đấu
Liên Đấu
Liên Đấu Liên Đấu Liên Đấu -
19h00
-
-
-
-
-
Nguyệt Ca Đảo
-
19h30 Boss Đại Boss Đại Boss Đại Boss Đại - - -
20h00
Đêm Huy Hoàng
PLĐ
Đặc Biệt
Đêm Huy Hoàng
Đêm Huy Hoàng
Công Thành Chiến
Đêm Huy Hoàng
-
20h25 - Duy Ngã Độc Tôn - - - - -
20h30
Boss Dương
Đỉnh Thiên
-
Trống Khải Hoàn
Boss Dương
Đỉnh Thiên
-
Boss Dương
Đỉnh Thiên
-
21h00
Tống Kim
Tống Kim
Tống Kim
Tống Kim
Tống Kim
Tống Kim
Tống Kim
22h00
Loạn Chiến
Loạn Chiến
Loạn Chiến
Loạn Chiến
Loạn Chiến
BHTA
Loạn Chiến
22h30
Boss Tiểu
Boss Tiểu
Boss Tiểu
Boss Tiểu
Boss Tiểu
Boss Tiểu
Boss Tiểu
23h00
Tống Kim
Tống Kim
Tống Kim
Tống Kim
Tống Kim
Tống Kim
Tống Kim
00h00
PLĐ
Đặc Biệt
PLĐ
Đặc Biệt
PLĐ
Đặc Biệt
PLĐ
Đặc Biệt
PLĐ
Đặc Biệt
PLĐ
Đặc Biệt
PLĐ
Đặc Biệt
Tất cả

 

Dã Tẩu
Dã Tẩu
Dã Tẩu
Dã Tẩu
Dã Tẩu
Dã Tẩu
Dã Tẩu
Thần Tài BK
Thần Tài BK
Thần Tài BK
Thần Tài BK
Thần Tài BK
Thần Tài BK
Thần Tài BK
Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải

🔰 Tổng hợp tính năng
- Trống Khải Hoàn
- Boss Duy Ngã Độc Tôn
- Nhiệm Vụ Vượt Ải
- Bang Hội Tinh Anh
- Boss Đại Hoàng Kim
- Công Thành Định Quốc
- Phong Lăng Độ
- Boss Dương Đỉnh Thiên - Tứ Đại Hộ Pháp
- Nguyệt Ca Đảo
- Loạn Chiến Giang Hồ
- Boss Vô Danh Tướng Quân
- Đấu Trường Mông Cổ
- Đêm Huy Hoàng
Boss Tiểu Hoàng Kim
Tống Kim Cao Cấp
Nhiệm Vụ Dã Tẩu
Thần Tài Biện Kinh
Võ Lâm Lệnh

🔰 Các tính năng khác

Chi tiết
Hướng Dẫn Nạp KNB Hệ Thống Bảo Rương
Lộ Trình Máy Chủ Hệ Thống Lễ Bao
Trung Gian Giao Dịch Hệ Thống Vòng Sáng
Bảo Mật Theo Mã Máy Hệ Thống Bản Đồ
Cẩm Nang Tân Thủ Tổng Hợp Tin Bảo Trì

Mọi thắc mắc về JX Hoàng Kim mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

BQT JX Hoàng Kim thông báo!